ALKIMIJA GLASU: Preobrazite in obogatite svoje življenje

V knjigi Alkimija glasu so predstavljene preproste tehnike in vaje, ki pomagajo k iskanju svoje edinstvene note za notranje ravnotežje in harmonijo. S tem si lahko dvignemo samozavest, našemu besednemu izrazu dodamo barvo in energijo in preobrazimo srečanja s težkimi ljudmi in situacijami iz slabe v prijetno izkušnjo. Knjiga je dragocen vir znanja o zvoku in glasu. Knjiga ponuja vpogled v izvor zvoka, maske glasu, dih, lastno noto, čakre in avro, zdravljenje z zvokom ter svete besede. Spoznajmo močne vaje za doseganje notranjega ravnotežja in harmonije.

4 decembra, 2021

Zvok in glas

Pri zvoku me zanima globina onkraj znanih dejstev in definicij. Začela sem se spraševati. V kakšni vezi bi bilo širjenje zvoka z našim vsakdanjim življenjem? Ali to navpično in prečno širjenje omogoča, da razširimo tudi svoje energijsko telo in s tem okrepimo fizično telo. Ali to pomeni, da nam zvok omogoča, da pridobivamo moč na energijski ravni? Ali je to manjkajoči člen, ki ga potrebujemo kot »brco v rit«, da se zavestno, odločno in voljno dvignemo nad telo in prevzamemo niti življenja v svoje roke ter končno naredimo premik v preseganju omejujočih prepričanj, ki nam krojijo življenje?

Ja, sem pomislila. Zvok lahko občutim, lahko ga vizualiziram v barvah in oblikah, zanimivih postavitvah … Verjamem v zdravilno moč zvoka, saj prihaja iz davnin, iz časov mnogo pred nami in pred vsem drugim, kar mislimo, da poznamo. Zvok povezuje cel Univerzum v čudoviti harmoniji, ki ustvarja in vabi k Življenju.

Z veseljem se podam na zvočno popotovanje, ki razširja meje osebnosti do najvišje vrline, osebne svobode. Predajam se spoznavanju in predaji najbolj finim frekvencam za ustvarjanje harmonične vibracije življenja. Zvok mehča trden oklep osebnih mask. Naj se preprosto razblini vse, kar mi ne pripada več.  Zvok je moj zaveznik.

Glas prebuja notranjo moč

Knjiga Alkimija glasu je knjiga s katero komuniciram že nekaj let. Vedno sem verjela, da bo prišel njen čas. Mogoče je zdaj njen čas?

Spoznam Tonija Aloarja Ivanška, umetnika in glasbenika, ki mu je knjiga spremenila življenje in je njegova osebna biblija, spoznam prečudovito Barbaro Vodnik, mednarodno izobraženo akademsko glasbenico opernega solopetja in ustanoviteljica zavoda Glas. Ugotovim, da je čas, da o Alkimiji glasu znova spregovorimo.

V enem od intervjujev je Stewart Pearce pred časom spregovoril o alkimiji in zdravljenju z glasom. Stewart Pearce je vodilni zdravilec z zvokom in jasnovidec, predan sodobni kulturi modrosti. Napisal je dve knjigi The Alchemy of Voice (Alkimija glasu) in The Heart speaks. Bil je dolgoletni učitelj, mojster glasu v gledališču Shakespeare’s Globe Theatre, kot alkimist glasu pa vodi mednarodne delavnice in duhovne vaje, ki so povezane s številnimi vidiki svetega glasu. Pomaga nam prebuditi notranjo moč in glas tako, da postane močan, z dušo prežet izraz, ki plemeniti človeško naravo.

Vibracijska medicina se šele prebuja

Pearce navaja, da so se že starodavna ljudstva uglaševala z zvokom z govorjenjem ali s petjem, ker so želela odkriti kakovost svoje fizične navzočnosti po zvoku, po neki noti. Vsak od nas ima svojo noto in vsak niha po svoje. Ko je začela nadvladovati znanost, od 17. stoletja naprej, smo se začeli odmikati od naravnega načina življenja. Življenjsko pomembna informacija nam je bila odvzeta. Alkimija glasu nam jo znova vrača.

Stewart Pearce je vedel, da Zvok lahko zdravi um in telo, da je lahko tudi portal, s pomočjo katerega po duši potujemo v nebeške svetove. Alkimija je v osnovi spreminjanje osnovnih elementov in ustvarjanje novega. Z alkimijo lahko odpravimo katero koli bolezen, neuravnovešenost na fizični, čustveni, mentalni in duhovni ravni. Uglasitev z noto je pot, ki nas pelje v harmonijo. Vmes pa nam razkrije vir vseh nerazrešenih neravnovesij.

Z zvokom bomo nekoč sposobni uglasiti vsa svoja telesa, fizično, čustveno, mentalno in duhovno, uglasili jih bomo s svojo noto, zvok pa bo tudi vibracijska sila, s katero se bodo razkrajali tumorji. Vibracijska medicina je šele v vzponu.

Iz zvoka razberemo psihološki profil

Pearce naprej navaja, da je zvok v samem jedru naše identitete. Čudovite zamisli in fantastične možnosti, ki se nam porajajo se začnejo razodevati šele, ko jih ubesedimo. Tako se zamisel manifestira v materijo. Zvok je v jedru vse materije in vsaka stvar ima svojo noto. Zvok sprošča in na mesto, da razmišljamo bi lahko ustvarjali zvok.

Kadar govorimo iz glave, ne govorimo nekomu, ampak govorimo vanj. »Besede, ki pridejo iz srca, vstopijo v srce, tiste, ki pridejo samo z jezika, dosežejo samo ušesa.« Iz zvoka lahko razberemo psihološki profil. Ponekod v Afriki se še vedno dogaja in v praksi uporablja, da oče iz glasu prepoznava snubčev značaj. Naša kultura pa je na to že pozabila.

Naš vsakdanji glas ni naš pristni glas

Alikimija glasu razkriva ustvarjalni potencial besede v govorcu in vabi, da znova vzpostavimo ravnotežje med mislimi, ki se porajajo v glavi, ter občutji, ki se pojavljajo v telesu. Naš glas nam pripoveduje zgodbo našega življenja in prav naš glas nam lahko spremeni življenje. Glas je čudovit dar, ki ima lahko močan vpliv na nas same in na druge. Z močjo glasu lahko vplivamo na svoje življenje na vrsto čudovitih načinov.

S pozicijo, tonom, z resonanco, energijo in izrazom svetu sporočamo, kdo smo. Naš »vsakdanji« glas ustreza družbenim pričakovanjem ali vlogi, ki naj bi jo imeli v življenju. Ta »vsakdanji« glas se pogosto močno razlikuje od našega pristnega glasu. Energijo zvoka bomo začutili preko nihanja tonov in resonance.

Naravo svojega resničnega glasu lahko odkrijemo le, če priznamo in izrazimo svoja resnična čustva. Ko nehamo potiskati čustva, prenehamo zadrževati svoj resnični glas. Spregovorimo lahko jasno, z resonanco, iz globin svoje duše, saj je naš en in edini glas zvok naše resnice in zato sredstvo razodetja.

Zvok kot zlitje sedanjosti, preteklosti in prihodnosti

Starodavni prebivalci našega planeta so verjeli, da je bilo celotno stvarstvo ustvarjeno z zvokom in da je tudi sama zemlja nastala z močjo zvoka; zvoka, ki se je in se še vedno giblje v vseh vidikih stvarstva.

Človeška bitja so svoj glas od nekdaj poklanjala čaščenju in slavljenju Boga kot glavnega stvarnika. S hvalnicami, prošnjami in sodelovanjem smo predali svoj glas v spoštovanju do ideje: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.«

Harmonija zvoka narave je vir vseh manifestacij in povod za ves obstoj ter je zato edini resnični posrednik med Bogom in človekom, nevidna vez med stvarnikom in zvokom. Starodavne kulture so to védele in so svoj nauk slavile s svetim in sakralnim zvokom. Resonanco svetih harmonij so usmerjale z energijo misli, ki jo je navdihnilo njihovo srce. Verjeli so, da je v zlitju preteklosti, sedanjosti in prihodnosti skozi zvok zajeta trojna funkcija večnega, univerzalnega in individualnega ter da se znotraj tega nahaja načrt človeštva kot večne sile.

Glas se nahaja v grlu, ki leži v vratu, ki simbolizira prehod med glavo in srcem ter kanal med umom in telesom. Njegovo potencialno moč dobimo z  dihom, ki je naša lastna življenjska sila. Dih postane fizičen v trupu in trebuhu, kjer v polnosti izkusimo čustva in občutke življenja in vso njegovo ustvarjalnost. Glas tako postane sredstvo izražanja, z njim stopimo v stik z bistvom in čutenjem naše biti.

Pot dozorevanja

Zahodna družba ponovno vzpostavlja ravnotežje med obema vidikoma naše narave – med delovanjem (moški princip) in bivanjem (ženski princip), zato je izredno pomembno, da vsak od nas najde svoj pravi glas, meni S. Pearce. Naš prvinski zvok je shranjen v našem celičnem spominu in čaka, da bomo ponovno odkrili njegov pomen in izpolnili njegov namen.

Na poti dozorevanja na naš glas vplivajo izkustveni, družbeni, okoljski in kulturni dejavniki. Odrasel glas je bil podvržen veliko različnim zunanjim vplivom, hkrati pa so nanj vplivale tudi notranje odločitve, ki smo jih sprejeli v razvoju zavesti. Te odločitve so lahko zavestne ali nezavedne. Na naš glas vplivajo tudi drugi, bolj spremenljivi dejavniki. Mednje sodijo stres, travma, bolezen – negativni odraz našega fizičnega, čustvenega in mentalnega stanja. Skratka, glas odraža naše najgloblje občutke.

Z dihanjem do ritma uravnoteženosti energije

Dihanje je ključ do celotnega energijskega procesa, in je še posebej pomembno za polno, svobodno, jasno in tekoče glasovno izražanje. Je veliko več kot zgolj preprosto gibanje zraka. Naše življenje je v celoti odvisno od ritma dihanja. Dihanje je tok zavesti, ki izhaja iz vira in se širi v vse stvari. Je prostran tok moči in energije, ki se pretaka skozi vse v kozmosu.

Ritem je osrčje moči diha. Ritem je resnično ključen za vzpostavljanju ravnotežja (napetosti v sproščanje, dinamičnosti v mirnost), točke, ki je naš center pri spreminjajočih se energijah. Ravnotežje vzpostavimo, če dopustimo, da se nasprotujoče si osnovne energije v nas uskladijo. Dvojnost je v vsem, kar obstaja. Vsaka stvar ima svoje nasprotje oziroma moški in ženski princip.

Globoko dihanje vpliva na vse naše biokemijske procese. Ko s tehnikami globokega dihanja dosežemo alfa stanje, nas prevzamejo občutki ugodja in miru, ki nas vodijo do ustvarjalnosti, intuicije in prostora neomejenih možnosti. Torej za polno in zavestno dihanje moramo vzpostaviti ritem. Redno in ritmično zavestno dihanje krepi telo in navdihuje um. Npr. z vajo Tišina, samota in mir lahko osvojimo veliko spretnosti, ki nam pomagajo doseči »osrediščenost« in ravnotežje v življenju, s čimer izničimo enostranske, ustaljene življenjske vzorce, ki smo jih vajeni.

KER STE PRIŠLI DO SEM, VAM JE BILA VSEBINA NAJBRŽ VŠEČ. 🙂

Ne zamudite novih majhnih skrivnosti življenja.