»Njena naravna danost je sposobnost zaznave celostnega delovanja energetskega polja človeka, preko katerega prepoznava posameznikove izzive in disharmonije. Le te čutno poveže s pridobljenimi znanji, kar posamezniku daje zaupanje in moč.«

BARBARA VODNIK

Ustanoviteljica in lastnica Holističnega ateljeja glasbene ustvarjalnosti Voce divina & Zavoda Glas
Terapevtka z zvokom in glasom
Mezzosopranistka
Akademska glasbena alkimistka s specialnimi glasbeno tehničnimi in glasbeno terapevtskimi znanji

Barbara je večna raziskovalka glasbe in vpliva le-te na človekov psihofizični razvoj in energijski sistem. Slednjemu se zadnja leta poglobljeno posveča pri delu z ljudmi, ki zaradi stiske in nemoči ne zmorejo več uporabljati svojega glasu, bodisi za petje, govor ali osebni izraz, kar mnogokrat vodi do porušenega ravnovesja v telesu.

S pomočjo bogatih znanj energijske – vibracijske medicine, posameznika uspešno vodi do harmonizacije in opolnomočenja.

ČUDEŽ

»Čudež ne rodi se, ko si um ga zaželi. Le tiho čaka, upa in drhti, da srce se prebudi.
In ko strah slepi oči, ko se duša muči in trpi, so žal zastrte vse poti,
ki vodile bi te tja, kjer so čudeži doma.
A če slišal notranji bi stih, da vse, kar rabiš vere zaupanja je dih, nebo nasulo bi ti zlati prah in v naročje vzelo dvome tvoje in tvoj strah.
Ljubezen ti ogrela bi srce, saj le ona tista je, ki ve, da vera čudež porodi,
ko se miselnih okov osvobodi.
Zato dopusti si ljubiti in v bistvu svojem ljubljen biti, ker le vere pot in upanja popeljala te bo tja, v samo rojstvo čudeža.«

Barbara VOdnik
Voce divina

ŠEPETALKA GLASU

Glas je energija, vibracija, frekvenca. Je prirojen zdravitelj posameznika ter poznavalec slehernega zapisa, vtisa in spomina snovnega in nesnovnih teles. Barbara zaradi izjemne povezave s svojim tako notranjim kot zunanjim Glasom, blagodejno vpliva na mnoge in jih s svojim srčnim mentorstvom vodi do osebnega opolnomočenja lastnega delovanja ter ponovnega rojstva lastnega sebstva.

Mnogi jo označujejo, da je »šepetalka glasu«, saj je mnogokrat prav frekvenca glasu posameznika – govor, petje ali druge oblike izraza in delovanja, tisti ključ do skrivnosti, ki so vtisnjene v globoke zapise in spomine nezavednega. »Zgodi se čarobna alkimija preporoda«, pravi Barbara.

SRČNOST IN SOČUTJE

Na Barbaro se obrača vse več ljudi, ki trpijo zaradi hudih zdravstvenih težav. Le tem se pridružujejo tudi tisti, katerim je življenje namenilo večje izzive na poti osebne eksistence. Glasbeniki, ki so izgubili stik z lastnim glasom in drugi posamezniki. Mnogo je mladih, ki si želijo zdravega in harmoničnega življenja na vseh področjih, kar jo navdaja z neizmerno hvaležnostjo, saj so mladi upanje prihodnosti.

Njena brezpogojnost in spoštovanje odpirata vrata prav vsakomur. Ne glede na (ne)poznavanje njenega področja ali raznovrstne (ne)sposobnosti, morebitne izzive na poti življenja, je pri njej vsak dobrodošel, saj resnično uživa pri svojem delu, pa naj gre za prepevanju z otroki in odraslimi s posebnimi potrebami – kar je zanjo prispodoba čiste izvorne energije ali za kogarkoli drugega.

HOLISTIČNO S ČLOVEKOM

V kombinaciji znanja in naravne danosti, skupaj s sodelovanjem posameznika, pomaga uravnovesiti energijske tokove v telesu ter stabilizirati neravnovesje skozi vzpostavitev pretoka energije – vibracije, preko povezave meridianov in celotnega energijsko fizičnega ustroja. Odziv izboljšanja se pri večini obiskovalcev pozna že po prvem srečanju in prvi alkimiji – terapiji, sicer pa v skladu z zmožnostjo in predhodnimi izhodišči lastnega doprinosa.

Vsakega posameznika, kot tudi vsa ostala čuteča bitja, obravnava holistično – celostno in jim pomaga pri ozaveščanju lastne aktivne vloge pri procesu harmoniziranja in samoaktivacije v lastnem življenju.

ČAS, VZROK IN POSLEDICA

Za procese, ki omogočajo naravno zorenje transformacije ter posledično vodijo v trajne rezultate, je potreben čas. Sleherno bitje ima njemu lasten »taktovski način« razvoja, zato se ravna zgolj in samo po zmožnostih posameznika ter njegovega najvišjega dobrega. V »hitre rezultate« zaradi neučakanosti in v delo brez jasnega zavedanja posameznika, ne verjame.

Pravi tudi, da je najprej potrebno prepoznati, ozavestiti, osvoboditi vzroke za nastanek disharmonije – bolezni ali odklona od lastnega Glasu, šele nato se lahko posvetimo njenim posledicam. Kadar je posledica tako aktivna v svojem delovanju, da posameznik ni več zmožen jasnih misli, besed ali dejanj, posamezniku najprej pomaga doseči stanje notranjega miru, kar je temeljno izhodišče psihofizične ali vibracijske rehabilitacije.

STROKOVNOST

Barbara je svoje izobraževalne poti opravljala večino časa v tujini – Rim, Graz, Dunaj, London, kjer je znanja pridobivala na svetovno priznanih Akademijah za glasbo, pod mentorstvom številnih zvenečih imen v svetu glasbenega ustvarjanja ter na Akademiji za holistično terapijo za zdravljenje z zvokom in glasom, kar je njen naravni glas in izrazni talent pomagalo oblikovati v živo središče njene odprte, čuteče osebnosti.

Je ena izmed najbolj vsestransko izobraženih pevskih pedagoginj, kot tudi izjemno nadarjenih holističnih terapevtov v Sloveniji in v mednarodnem merilu ter umetnica z mogočnim glasovnim inštrumentom prodorne in unikatno barvite zvočnosti.

Njene strokovne kompetence in izkustva, v dosedanji pedagoški praksi, zaobjemajo njeno globoko poznavanje razvoja in delovanja človeškega glasu kot inštrumenta, vse od pred rojstnega obdobja do telesnega odraščanja in vseživljenjskega duhovnega zorenja posameznika.

PREDAJA ZNANJ

Kot učiteljica holističnega in solo petja, daje možnost tako ljubiteljskim, kot tudi izšolanim pevcem vseh generacij, da odkrijejo svoj nerojeni glas, ga raziščejo, izšolajo, kultivirajo in ozavestijo njegov polni potencial ali slednjega zgolj ponovno regenerirajo ter opolnomočijo do točke polnega izraza.

Barbara prav tako opogumlja vse, ki imajo željo preprosto prepevati in verjamejo, da so brez posluha. Pravi namreč, da se lahko posluha pod njenim mentorstvom vsak znova »spomni«.

Je ustanoviteljica in mentorica Akademije Voce divina, kjer predaja znanje bodočim terapevtom in vsem tistim, ki želijo svoje življenje harmonizirati s samostojnim delom na sebi.

Barbarin terapevtski pristop temelji na metodi energijske – vibracijske medicine.

SODELAVCI

JURE KARLIN

Veterinarski tehnik, vodja meditacij Zavoda Glas ter pomočnik direktorja Voce divina

»V neskončnosti brezčasja, prostranosti vesolja in brezmejnosti vsega, smo popotniki živih, mnogostranih zgodb, ki jih spleta naš obstoj. Iz preteklosti za prihodnost. Obrazi časa ustvarjajo govoreče slike, žive zgodbe, ki odsevajo vse, kar v danem času in prostoru zmoremo biti, zmoremo dati, zmoremo živeti! In prav v tem se skriva edinstvena iskra zgodbe vsakogar izmed nas.«

Jure je, kot mi vsi, na tej poti od »nekje do nekod«. Obstaja v času, kjer so njegov »veter v krila« zgodbe knjig, skozi katere »potuje po neskončni galaksiji trenutnega Zavedanja sebe in čutenja univerzalne Resnice« ter skuša skozi utrinke »svetlobe in teme«, izpisati svojo zgodbo, pustiti svoje sledi.

V navdih in veselje so mu vsa čuteča bitja Narave, skozi oči katerih so zgodbe še bolj zgovorne in dragocene. V globinah doživetega do »tukaj in sedaj« je le »pripovedovalec zgodbe«, kot pravi, skozi katero tudi sam v slehernem trenutku raste v skladu z Namenom obstoja. Morda je zgodba, ki jo prinaša med nas navdih ali le sproščeno doživljanje prostega časa. Upa, da skozi le to ljudje, s katerimi jo deli, najdejo svojo Resnico in morda utrinek svetlobe, ki jo iščejo.

»So zgodbe, ki jih beremo. So zgodbe, o katerih pripovedujemo, so pa tudi zgodbe, katere pišemo skupaj!«

JASNA JAVORNIK

Zunanja sodelavka tajništva Voce divina, manualni terapevt, strokovni vodja SPA Divina, svet Zavoda Glas

Izjemna dolgoletna maserka in manualna terapevtka, tako starodavnih kot tudi sodobnih strokovnih znanj. Svoje bogate profesionalne izkušnje je pridobivala na raznolikih področjih pri vrhunskih učiteljih, kar se tekom izkustev let odraža pri njenem delu. Pred več kot 20-imi leti je opravila nacionalno poklicno kvalifikacijo in se ob ostalih znanjih povsem drugih področjih, podala na pot Namena.

Svojo duhovno pot je pričela pred 20-imi leti, ko jo je pritegnila Tantra Kriya Yoga. S pomočjo Polone Sepe in njene ekipe, je začela spoznavati sebe in svoj odnos do sveta. Svoja spoznavanja je mojstrila tudi pri mnogih drugih duhovnih učiteljih, od leta 2018 pa pot nadaljuje tudi pri Barbari Vodnik, ki jo srčno vodi do novih spoznanj in povezovanja z že znanim.

Prav poseben dotik in spoštovanje telesa ji je bilo položeno v zibko, saj se je ljubezen do sprostitve in osvoboditve telesa porodila že zelo zgodaj. V toplo sprejet dotik njenih rok se vsi radi vračamo.

ROSSANA CHIARA VAL VODE

Zdravstveni tehnik, manualni terapevt, holistični svetovalec pripravnik po metodi vibracijske medicine ter vodja poslovne enote Voce divina Solkan, strokovni svet Zavoda Glas

Glasbenica in maserka, ki že vrsto let uspešno povezuje medicinsko terapevtska znanja z energetsko duhovnimi.

V iskanju svoje resnice je pred 25-imi leti začela svojo duhovno pot, katera jo je vodila do mojstrov različnih duhovnih področij in s pomočjo katerih je gradila sebe ter bogatila svoje znanje na področju tako masažnih kot duhovnih tehnik. Čeprav je zdravstveni in kozmetični tehnik, globoko verjame, da je za razrešitev estetskih kot tudi zdravstvenih težav, potrebno upoštevati vse nivoje psihofizičnega kot tudi energijskih teles.

Pomagala je že mnogim, kateri se radi vračajo bodisi po posvet ali v »oazo dotika njenih zlatih rok«.

BARBARA TOMAŽIČ

Zunanja strokovna sodelavka Voce divina in Zavoda Glas, event mng in odnosi z javnostmi, mag. ekon. in posl. ved

Barbara se je med izkušnjo z življenjem v magični Skandinaviji ponovno povezala s svojo severno dušo. V Jönköpingu na Švedskem je del svojega študija opravila na eni izmed najboljših mednarodnih poslovnih fakultet in na Univerzi v Mariboru zaključila magisterij s področja strateškega in projektnega managementa. Najbolj ponosna je na iskrene nasmehe in sledi v srcu, ki jih je stkala s čudovitimi ljudmi širom sveta.

V svojih poslovnih sodelovanjih prisega na celosten pristop. Ustvarjalca, čigar blagovno znamko pomaga sokreirati, želi spoznati kot človeka – njegove vrednote, pogled na življenje in odnos do soljudi. Ne verjame v projekte, ki ne prinašajo kvalitetne vsebine, dodane vrednosti in ne spreminjajo sveta na bolje.

Svoj čas posveča predvsem raziskovanju sinergij med znanostjo in duhovnostjo, zanima jo življenje in odzivi ljudi na vsakodnevne izzive. Sočloveku želi dovolj poguma in potrpežljivosti, da bi zmogel slediti glasu svoje intuicije. Pravi, da je zaupanje temelj vsega ter da se je potrebno prepustiti majhnim čarobnostim življenja, ki nam polnijo skrite kotičke duše.

Sodelujemo s strokovnjaki

»Ko preneha vzorec, preneha tudi posledica.«

Sodelujemo s strokovnjaki, ki jim zaupamo.

ZGODBE LJUDI

»Barbarin glas je poklon Stvarstvu! Njena mesečna meditativna srečanja podprejo fizična in energijska telesa vaše lastne manifestacije, da zmorete odpreti srce, zbistriti um in pogledati eni in edini resnici v oči. Priporočam iz vsega srca.«

Sara J.

»Barbara Vodnik je izjemna ženska – ena izmed najbolj srčnih oseb. S svojo milino in toplino mi je takoj zlezla pod kožo in se mi za vedno zasidrala v srce. Tudi sicer je, v njeni prisotnosti mogoče spoznati svojo najboljšo različico. Preprosto zna priklicati tisto, kar najbolj sije v vsakem izmed nas, a je kot največji zaklad skrito globoko v našem notranjem svetu.«

mirela smajic 1Mirela Smajić

»Zelo sem hvaležna, ker mi je konec leta 2018 življenje na pot pripeljalo Barbaro. Bila sem v precejšnji notranji stiski in Barbara je bila prva oseba, ki sem ji zmogla zaupati. Od takrat redno prihajam v atelje Voce divina, bodisi na individualna srečanja, bodisi na skupinska osvobajanja z glasom. Pred kratkim pa sem šla prvič na individualno holistično petje in zelo mi je bilo všeč. Barbara je oseba, ki izžareva ogromno topline, razumevanja, sočutja ter ima res neverjetno širino duha in znanj.«

Nataša

»Barbara je kot sonce tiste galaksije, ki je z umom ne moremo najti, pridemo pa do nje lahko samo s srcem. Ker njeno je tako veliko, da se za vsakogar najde prostor in tako nesebično, da še najbolj pogumni postanejo ponižni. Preprosto je luč, ki zasveti, ko misliš, da je že povsod zmanjkalo elektrike. Njeno delo je predano in usmerjeno, da pomaga človeku najti odgovore, ki mu jih um in okolica ne znajo podati. Zdravi telo in duha hkrati, nudi rešilno bilko, ko jo najbolj potrebuješ. Je kot svetilnik, ki te nežno porine na pot, ki si jo morda med tokom življenja izgubil in take svetilnike nujno potrebujemo. Vsekakor velik prispevek posamezniku in okolici.«

Rebeka Matičević

»Barbara Vodnik je izjemno tankočutna terapevtka, ki s svojim obširnim znanjem in intuicijo pri vsakomur najde vzrok težav in ga tako na energijski ravni kot z nasveti pomaga odpraviti. Vidi klientov potencial, ga podpre na pravi način, mu stoji ob strani pri raztapljanju blokad in ga spodbuja na njegovi poti iskanja in izražanja samega sebe v svetu.«

Katarina M.
»Barbara te s svojim neizmerno lepim glasom in zvokom njenih instrumentov popelje v pozabljeno preteklost, da se ponovno spomniš občutkov, ki ti pomagajo prebuditi Žensko v tebi. Vsaka individualna ura ali delavnica z Barbaro je čarobna. Še prosim!«
Melita

»K Barbari Vodnik sem prišla kot popoln začetnik, po priporočilu drugih. V enem letu sem dobila celostno obravnavo ter vpogled v dinamiko in sinergijo glasbe s telesom. Barbara je čuječa učiteljica, ki me je popeljala v nove svetove in obudila že pozabljene. Nepozabne so tudi skupinske meditacije, kjer sem se nepričakovano navdušila še za igranje klaviatur, kar bo nedvomno pripomoglo k še boljšemu napredovanju v petju. Zelo priporočam vsem, ki se podajajo na glasbeno pot, profesionalno ali samo za hobi, saj atelje Voce divina v nadaljevanju ponuja tudi priložnosti vokalnih spremljav, za kar so organizirane avdicije.«

Vesna Babić

»Z Barbaro ni šale. Ob mojem prvem obisku ni potrebovala niti 10 minut da me je – skeptika – pustila brez besed. Barbara ni ena izmed tisočih samooklicanih zdravilcev z izobešenimi diplomami na steni – rojena je z redkim darom in je avtentična strokovnjakinja. Na misel mi ne pride, da bi se obrnila na koga drugega! Hvala draga Barbara, da si me predstavila samo sebi. Sploh nisem vedela s kako močno osebo v sebi živim vsak dan. Želim si, da bi se tega zavedali tudi drugi. Priporočam te z vsem spoštovanjem!«

Urška
V KOLIKOR BI Z NAMI ŽELELI PODELITI SVOJO OSEBNO IZKUŠNJO Z BARBARO, SODELAVCI ALI DELOM V NAŠEM ATELJEJU – DOBRODOŠLI! 

Svoje mnenje nam lahko pošljete na naš elektronski naslov pr@vocedivina.si.