• Za vse, ki se zavedate, da ste sami odgovorni zase in svoje življenje ter da je vsak posameznik individum v velikem svetu, znotraj katerega se razlikuje po lastnem DNK in EMP (elektromagnetno polje) ter da je pot vsakega posameznika na poti osvobajanja njemu lastna.
  • Za vse, ki želite izboljšati svoje psihofizično počutje zaradi izčrpanosti, preobremenjenosti, kronične utrujenosti, občutka neobvladovanja lastnega življenja.