• To je osnova, ob prvem srečanju najprej opazimo predvsem olajšanje človeka, da je slišan, sprejet, razumljen.
  • Ljudje po začetnem pogovoru zadihajo, saj so v svojih drugačnostih sprejeti in začetna stiska, sram, negotovost se prelijejo v samozaupanje, vero vase.
  • Pogovor je bistvo vsake terapije, saj se s tem posameznik izrazi, uporabi svoj glas, to je kot trenutek novega rojstva.