• Pri nas so vsekakor dobrodošli otroci, tudi tisti z disharmonijo izraženo skozi odklonske oblike vedenja in delovanja.
  • Vsi tisti, ki imate otroke in odrasle s prirojeno motnjo v duševnem razvoju in izzivi povezanimi s tovrstnim poslanstvom.
  • Otroci in odrasli, ki stanje duševne disharmonije živijo.